Pressmeddelanden

Thor Shipping & Transport AB Förvärvar Navilog Transport AB

2017-05-22

Sverige på gång besöker Västerås

https://www.efn.se/nyhetsrummet/sverige-pa-gang-vasteras/

2016-12-15

Projektgods med Thor Shipping

Under helgen har fartyget m/v Frej transporterat fem stora kemikalietankar från Antwerpen i Belgien till Köping i längst in i Mälaren. Fartyget Frej ingår i Thor Shipping & Transports flotta och går normalt i linjetrafik för närsjöfartsrederiet SUN Line som trafikerar Västerås, Södertälje, Oxelösund, Hull, Antwerpen och Amsterdam.

2016-11-11

Samarbete Team Lines

Thor Shipping & Transport och Team Lines inleder ett samarbete för överflyttning av gods från landsväg till sjöfart. Samarbetet är en långsiktig satsning på det som kallas shortsea/kortsjöfart, dvs sjötransporter med containers inom Europa.

2016-11-11