Brexit skjuts upp

2019-03-22 Nyhet

EU-ledarna godkände igår Storbritanniens ansökan om att få skjuta upp Brexit, och nu väntar ytterligare en omröstning i Britternas parlament

Datum att känna till: 12 April och 22 Maj

Under gårdagen bad Theresa May och Storbritannien EU om tillåtelse att få skjuta fram Brexit från den 29 Mars till den 30 Juni. EU godkände förfrågningen men har valt att sätta en kortare tidsfrist än den May bad om. Detta innebär att det brittiska parlamentet någon gång under nästa vecka måste enas kring om de kan erkänna det avtal May har med EU. Om de röstar Ja för avtalet kommer en avtalsbunden Brexit att ske den 22 Maj, om de röstar Nej kommer en avtalslös Brexit (också kallat Hard Brexit) ska redan den 12 April. 

Ett avtalslöst Brexit skulle innebära att import och export till Storbritannien får samma tullregler som till länder utanför Europa och EU, vilket kommer generera längre tullprocesser än tidigare när gods ska transporteras. Vi på Thor Shipping & Transport har förberett oss väl och kommer kunna fortsätta vår transportverksamhet till Storbritannien oavsett vad utträdet innebär, och svarar gärna på frågor kring hur ni praktiskt kan lösa era transporter med oss. För mer information, maila info@thorshipping.se eller ring oss på +46 (0) 10 - 129 30 50.