Brexit

2021-01-07 Brexit

Storbritannien har idag varit självständiga från EU i 7 dagar - har du koll på vad som gäller när du bedriver handel med dem? Läs mer här!

THOR SHIPPING & TRANSPORT OCH BREXIT

Storbritannien är sedan den 1/1-2021 officiellt utanför EU och nya regler gäller för handel med dem. Se nedan vad ni som importör eller exportör kan behöva tänka på framöver!

Vad kan våra kunder göra?

För att vi ska kunna assistera vid import och exportfrågor till och från Storbritannien på bästa sätt även efter en eventuell BREXIT, finns det saker ni som företag kan göra redan nu. Bland annat krävs det att ni har ett EORI-nummer. Detta är ett unikt registreringsnummer som ska användas vid all tullrelaterad verksamhet. Ansökan görs via Tullverkets hemsida, och värt att notera är att EORI och organisationsnummer inte är samma sak.

Utöver ett EORI-nummer behövs det även en Ombudsfullmakt mellan er och oss. Ombudsfullmakten innebär att vi enligt Europaparlamentets och Rådets förordning nr. 952/2013 kan agera i ert ställe vid införtullning av gods, och behöver signeras av firmatecknare för att vara giltig.

Certifierat och särskilt tillåtet gods

De aktörer och företag som handlar med varor som på något sätt är certifierade enligt en EU standard eller annan särskild tillåtelse kommer behöva kontrollera sitt godkännandes validitet. Produkter som till exempel läkemedel, livsmedel eller kemikalier som importeras eller exporteras till tredjeland kräver tillstånd från godkänt myndighetsorgan på båda sidorna av handeln, och Storbritanniens tidigare automatiskt erkända myndigheter behöver inte längre gälla. 

För att vara säker på att ert gods fortfarande godkänns för import till EU, eller export till Storbritannien, krävs att respektive godsägare kontaktar relevant myndighet för klartecken. För ytterligare information rekommenderar vi läsning hos Swedac

Vilken information behövs vid import/export?

Vid varutransport till eller från land utanför EU behöver vi som fraktförare ha in den faktura som finns för godset, likväl som en kommersiell varulista. Nedan finner ni vilken information som krävs på respektive dokument:

Faktura:

  • Order eller referensnummer
  • Säljare och köpare/mottagare (både namn och adress till samtliga parter)
  • Utfärdandedatum av fakturan
  • Fakturanummer
  • Totalt fakturabelopp med valutakod
  • EORI-nummer, säljarens EORI-nummer och köparens VAT-nummer
  • Leverans- och betalningsvillkor
  • Varukod (med tulltaxa, tulltariffnummer och statnummer)
  • Information kring godset (antal kolli, brutto/nettovikt, och noggrann beskrivning av innehåll per varukod och ursprungsland)
  • Information kring hur godset fraktas (på pall, i kartong, på fat etcetera.)

Kommersiell varulista

Den kommersiella varulistan behöver stämma överens med fakturan och dess uppgifter om varubeskrivningen, varukod, ursprungsland, värde, vikt och totalsumma. Den behöver även innehålla totaler på värde och vikt per tariffnummer och ursprungsland.

För mer information rekommenderar vi att ni läser på Tullverkets eller Kommerkollegiums hemsidor som ni hittar här och här, alternativt kontaktar oss under våra kontorstider 8 - 16.30 för mer information!

Telefon: +46 (0) 10 - 129 30 50 

Mail: info@thorshipping.se