När Brexit kommer på riktigt

2020-09-29 Information Brexit

Nya tullformaliteter vid handel med Storbritannien börjar gälla den 1/1 2021 - läs mer om hur vi är förberedda samt vad ni kan göra för att underlätta!

När Brexit inte längre är något avlägset

Storbritanniens utträde ur EU den 31 januari i år har skapat många frågetecken kring hur relationen mellan dem och resterande EU-länder kommer fungera framåt i praktiken. Det officiella utträdet ur EU innebar även att de trädde in i en övergångsperiod menad att ge tid för förhandlingar mellan parterna, men har ännu inte resulterat i många klara besked eller beslut. Under denna period har lagstiftning och handelspraxis förblivit i princip oförändrad och samarbetspartners har kunnat arbeta som vanligt - men den 1 januari 2021 kommer detta förändras något.

Nya tullrutiner mellan EU och Storbritannien från och med 2021

Vi på Thor Shipping har under en längre tid förberett oss för att kunna hantera handel med Storbritannien även utanför EU:s gränser, och från och med årsskiftet kommer dessa nya tullformaliteter att börja gälla. Våra tillstånd och certifikat är uppdaterade och redo för ett nytt förhållande med Storbritannien, men även våra kunder rekommenderas se över sina möjligheter till en fortsatt relation. I mars 2019 publicerade vi en enklare guide för att vara Brexit-redo som import- eller exportaktör – läs den i helhet här – men vi vill även i kort påminna att se över följande saker:

  • Kontrollera att ni har ett legalt EORI-nummer hos Tullverket (vilket inte är detsamma som ert organisationsnummer)

  • Se till att ni har fullständiga uppgifter på faktura och kommersiell varulista (se detaljer i vår Brexitguide här!)

  • Fyll i och skicka in en fullmakt till oss som ger oss möjligheten att agera i ert ställe vid införtullning av godset. Fullmakten måste signeras av firmatecknare för att vara giltig, och du hittar den här!

  • Se över vilka villkor du har för din bokning – i och med att tullhantering kan vara en del av transporten krävs det då att detta är inkluderat

  • Kontrollera att din motpart har förberett sig med giltiga tullförberedelser. Värt att notera är att gods som blivit certifierat enligt EU-standard/annan särskild tillåtelse kan komma att behöva valideras igen. I och med Storbritanniens utträde ur EU är inte nödvändigtvis deras tidigare automatiskt erkända myndigheter för godkännande giltiga, och godkännande krävs från båda sidor av handeln för att kunna utföras. Läs mer hos Swedac eller på vår hemsida.

Vi förstår att många frågor redan finns eller kommer att uppstå på vägen mot att bli helt Brexit-redo, och vi finns tillgängliga för era frågor antingen via info@thorshipping.se alternativt 010 – 129 30 64.