Reduktionsplikten för biodrivmedel utökas i Sverige

2021-09-07 News

Den så kallade reduktionsplikten som trädde i kraft 2018 utökades från 1 augusti, vilket tvingar drivmedelsleverantörer att gradvis öka andelen förnybart bränsle i den fossila bensinen och dieseln fram till 2030.

Reduktionsplikten för biodrivmedel utökas i Sverige

Reduktionsplikten som trädde i kraft 2018 utökades från 1 augusti, vilket tvingar drivmedelsleverantörer att gradvis öka andelen förnybart bränsle i den fossila bensinen och dieseln fram till 2030.

Syftet är att minska växthusgasutsläppen så att Sverige uppnår målet att bli nettoutsläppsneutralt 2045.

Lagen innebär att reduktionsplikten för bensin höjs från 4,2 till 6 procent och för diesel från 21 till 26 procent. 2022 höjs reduktionsplikten till 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Sedan fortsätter det med årliga stegvisa höjningar till 2030, då reduktionsplikten för bensin ska vara 28 procent och för diesel 66 procent.

Reduktionsplikten kommer innebära att svensk diesel successivt kommer att öka i pris.

Läs mer om reduktionsplikten på Energimyndigheten