Svåra väderförhållanden på Nordsjön i slutet av veckan