Nyhetsflöde rörande Corona (COVID-19)

2020-03-11 Coronaviruset

Uppdaterad 2020-04-17: Transportsläget för Thor Shippings skeppningar

För frågor kring enskilda bokningar, kontakta er speditör eller ring oss på 010 - 129 30 50.

Nyhetsflöde:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stängda gränser och/eller karantän för länder i Europa

2020-04-17

Nedanstående tabell visar vilka länder som har stängt sina gränser och/eller satts i karantän. Listan uppdateras löpande:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID-19 och dess påverkan på världens godsflöden

2020-03-19
Bäste kund,

Vi på Thor Shipping & Transport arbetar hårt för att både upprätthålla våra kunders godsflöden och leverera inom rimlig tid, men COVID-19 har tyvärr en påverkan på vår verksamhet som vi inte kan göra något åt i dagsläget.

För att minimera de negativa effekter som pandemin skapar är vår prioritering att kontinuerligt uppdatera våra rutiner och tillvägagångssätt enligt de nationellt utfärdade besluten i respektive land. Vi har hittills vidtagit ett flertal åtgärder för att förebygga spridningen av viruset – både för vår egen, våra kunders och våra leverantörers skull – och fortsätter att följa situationens utveckling för allas välbefinnande och säkerhet.

Några scenarion som tyvärr resulterar i flaskhalsar i våra godsflöden;

 • Ökad efterfrågan från samhällsnyttiga aktörer prioriteras av nationella skäl vilket kan komma att påverka vissa godsflöden.

 • När företag och landsgränser påverkas genom förbud och restriktioner skapas en obalans i logistikflödena och påverkar våra möjligheter att leverera i tid

 • På grund av begränsade eller stängda landsgränser krävs ibland alternativa rutter, detta medför köbildning och trängsel vilket kan resultera i ökad transittid

 • På grund av den ökade belastningen hos företag i hela världen är det av stor vikt att ni som kund säkerställer att ert gods både kan lastas och lossas i enlighet med den bokning ni lagt. På så sätt undviker vi både förseningar och onödiga extrakostnader.

På vår hemsida uppdaterar vi löpande kring situationen, men önskar du mer specifik information råder vi dig att kontakta din personliga speditör alternativt ringa oss på
010 – 129 30 50.

Tack för att ni har överseende med detta.

Med vänliga hälsningar,

Thor Shipping & Transport AB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Exportförbud för personlig skyddsutrustning

2020-03-19

EU har infört exportförbud för personlig skyddsutrustning som kan användas som skydd mot potentiellt smittsamma material.

De produkter som omfattas är:

 • Skyddsglasögon
 • Ansiktsskärmar
 • Skyddsutrustning för mun och näsa
 • Skyddsdräkter
 • Handskar

Vill du läsa mer, gå till Tullverkets hemsida här.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status för Thor Shipping & Transport

2020-03-12
Thor Shipping & Transport övervakar noggrant spridningen av COVID-19 och är starkt engagerade i arbetet med att minska virusets påverkan på våra kunders logistikflöden och verksamheter, samtidigt som vi är måna om våra anställdas säkerhet.

Strikta förhållningsregler enligt Folkhälsomyndigheten har införts för personal och leverantörer. Vi följer även de lokala rekommendationer som gäller i respektive land som transporten går till eller från.

Åtgärder inom vår organisation

 • Alla utlandsresor i tjänsten har ställts in tillsvidare
 • Övriga tjänsteresor och möten har minskats till ett minimum och ersatts med Skype
 • Privata resor till utlandet är respektive medarbetares eget ansvar och beslut, men som bolag uppmanar vi till försiktighet tills vidare
 • Personal ska stanna hemma vid tecken på sjukdom, oavsett om man misstänker smitta från COVID-19 eller ej

Instruktioner som gått ut till våra leverantörer:

 • Vid lastning/lossning hos kund gäller först och främst direktiv från kund, vilka måste vara kända för oss senast i samband med bokning
 • Våra leverantörer/chaufförer ombeds vara försiktiga vid lastning & lossning. Fraktdokumenten ska hanteras på ett säkert sätt och utan fysisk kontakt med personal på plats.

Instruktioner gällande besök på kontor och terminaler

Vid besök till våra kontor och terminaler (Amsterdam/Hull) måste besökare uppge sin hälsostatus, samt om man har befunnit sig i riskklassificerat område under de senaste 14 dagarna.

Noggrann bevakning av riskområden

Thor Shipping & Transport håller en noggrann bevakning av de regioner som klassas som riskområden och vidtar åtgärder för transport, lastning och lossning i förhållande till de krav och risker som finns.