Undantag vid handel med Storbritannien upphör vid årsskiftet

2021-12-10

På Tullverkets hemsida påminner man om att det från årsskiftet ej längre är möjligt att skjuta upp inlämnandet av tulldeklaration för importerade varor till Storbritannien från EU.

På Tullverkets hemsida finns nu information om att det från årsskiftet ej längre är möjligt att skjuta upp inlämnandet av tulldeklaration för importerade varor till Storbritannien från EU. Det innebär även att du senast den 1 januari 2022 måste ha fått alla leverantörsdeklarationer för de ursprungsintyg som har upprättats under 2021. Annars blir ursprungsintygen ogiltiga och importören i Storbritannien behöver betala tull för varorna.

Läs mer här!