Historia

Historia

1994 startades J.A Shipping AB i Västerås av Jerker Ahlsén, med fokus på fartygsklarering och dörr-till-dörr transportering av lokala industriföretags gods. Jerker fann tidigt en utmaning i att möta aktörerna kring Mälardalens behov av transporter, och lade vikt i att lära känna både logistikbehoven och produkterna som skulle fraktas. Genom personlig kontakt med kunden och ett högt engagemang gentemot deras verksamhet kunde unika och personliga lösningar hittas, och godset kunde ta sig till slutdestinationer över hela världen. 

2012 bytte företaget namn till Thor Shipping & Transport AB, men fortsatte på samma bana som Jerker startat 18 år tidigare. Den familjära andan som funnits i företaget sedan början var fortfarande kvar, och när organisationen fortsatte växa blev det vad som genomsyrade det dagliga arbetet. 

2014 startade Thor Shipping sitt dotterbolag och rederi SUN Line. Med tre fartyg i linjetrafik var det nu möjligt att skeppa gods på vår egen linje mellan Västerås och Hull, England, vilket också ledde till startandet av stuveri- och speditionsföretaget Thor Shipping & Transport UK Ltd. Transporterna blev fler och längre, och företaget fortsatte att utvecklas.

Idag har organisationen med dotterbolag över 60 anställda och fortsätter att växa. Fler dotterbolag har tillkommit (Navilog, TDL Wind, Askala Shipping) och verksamheten ökar stadigt i storlek. Thor Shipping & Transport kan numera erbjuda globala logistiklösningar till sina kunder, men fortfarande samma familjära anda och känsla som Jerker Ahlsén implementerade 1994.