Våra bolag

Navilog Transport

Navilog Transport är ett Stockholmsbaserat logistikföretag som fokuserar på att erbjuda transporter till mer utmanande regioner. Företaget kombinerar likt Thor Shipping & Transport sjöfart, järnväg och väg för så miljövänliga transportlösningar som möjligt.

För mer information, besök www.navilogtransport.com

    

  

TDL Wind Ltd.

TDL Wind Ltd. är ett joint venture bolag i England där TST UK Ltd. är en del av organisationen. Bolagets fokus ligger på att erbjuda logistik och transportlösningar för vindkraftsbranschen, och har specialiserat sig på att hitta smidiga sätt att transportera gods relaterat till förnyelsebar energi.

Läs mer på www.tdlwind.com 

SveCon Freight AB

Svecon Freight är ett av Sveriges ledande logistikföretag i norra Bergslagen och södra Norrland, och erbjuder integrerade transport- och logistiklösningar med hög service till sina kunder. Med över 30 års erfarenhet anordnar de världsomfattande godsflöden och lösningar med både spedition, lagring, tullhantering och personlig service kombinerat. 

För mer information, besök www.sveconfreight.se!

   

     

Andersson & Lundqvist AB

Anrika Andersson & Lundqvist har mer än 100 års erfarenhet av fartygsbranschen och dess kringliggande verksamheter. Företaget har sin bas i Gävle och erbjuder fartygsklarering, spedition och tillhörande tjänster i enlighet med FONASBA Quality Standard certifikatet, och är en medlem av den Svenska Skeppsmäklareföreningen.

Läs mer på www.a-l.se!

Gävle Skeppsklarering AB

I Gävles hamn hittar vi även Gävle Skeppsklarering AB, som varit aktiva där sedan 1979. Likt Andersson & Lundqvist AB sitter vår personal på gedigen erfarenhet och kunskap om klarerings- och fartygsbranschen, och erbjuder servicelösningar och logistikhantering med högsta standard.

Läs mer på www.gskab.se