Tjänster

Fartygsklarering

Vid anlöp till - eller avgång från - hamn, finns våra fartygsagenter där för er. Vi sköter kontakten med hamn, stuverier och myndigheter, men kan även erbjuda service för besättningsbyten, dokumentation och rådgivning.

Vår klareringsavdelning har genom gedigen erfarenhet ett brett kunnande och hög kompetens inom hamnverksamhet. Fartygsagenternas jobb är att se till att fartygen får en så bra expediering som möjligt, samt ge en tillförlitlig kostnadsbild (inkluderande täckande ansvarsförsäkring och en effektiv organisation).

Jourverksamhet

Fartygsklareringen erbjuder även jourverksamhet för mer akuta frågor och behov av assistans. Jourverksamhetens uppgifter hittar du under kontakt.

Har du frågor angående fartygsklarering? Kontakta oss så hjälper vi dig!