Tjänster

Linjetrafik

Sedan 2014 driver Thor Shipping & Transport utöver speditionsverksamheten även linjetrafik med tre fartyg genom SUN Line AB. Det helägda dotterbolaget har sitt huvudkontor i Västerås, men fartygen går mellan Sverige, Belgien, Nederländerna, och England. Verksamheten har tagit vara på Mälarens geografiskt fördelaktiga läge och kan möta både lokala och internationella aktörers behov inom logistik.

Genom hamnar på flera platser runt om i norra Europa binds den svenska östkusten samman med kontinenten, och svensk import samt export får en smidig transportkanal till övriga grannländer.

 

För mer information om fartygen, kostnader, den utrustning vi använder samt hur schemat för fartygen ser ut, besök SUN Lines flik i menyn eller kontakta oss!