Tjänster

Projekttransporter

Thor Shipping arbetar - förutom med mer standardiserade speditionslastningar - även med projekt och specialtransporter. Våra projektspeditörer är väl erfarna i att ordna med hämtning, transportering och lossning av speciella former på gods, men även av mått- och viktmässigt utmanande last.

Alla specialtransporter har unika förutsättningar, och vår projektavdelning arbetar nära med kunden för att möta de förväntningar och krav som finns vid gods av mer speciell karaktär. Vi erbjuder säkra och trygga transporter genom kunnig och kompetent personal, och levererar lösningar på transportfrågor över hela världen.

 

Har du last som behöver specialtransport? Kontakta oss så hjälper vi dig!