Tjänster

Thor Shipping & Transport UK Ltd.

Thor Shipping & Transport har även verksamhet på linjetrafiken SUN Lines slutdestination, Hull, i England. Dotterbolaget TST UK Ltd. har en terminal i King George Dock, och kan genom denna verksamhet serva linjetrafiken samtidigt som de erbjuder tjänster till de kunder som önskar terminalhantering i Storbritannien och Hull.

Med den geografiska närheten till hamnen och anslutningar till multimodala transportlösningar, kan TST UK ta emot våra fartyg dygnet runt. Vår personal i Hull är erfarna och flexibla, och både standardiserat samt specialgods hanteras kontinuerligt. Terminalens tillgång till järnväg och transportvägar i kombination med snabb expediering gör även att godset lätt kan skickas vidare mot sitt sista stopp hos kunden. All personal arbetar efter ISPS för att säkerställa professionell hantering av samtliga godstyper.

Faciliteter

På terminalen finns flertalet faciliteter till förfogande, vilka är följande:

  • 8 500 kvm avfuktat magasin med skärmtak för skyddad lastning/lossning av bilar
  • 8 500 kvm annat magasin
  • 12 000 kvm öppna kaj-ytor för containerhantering
  • 400 m kaj för anlöp av fartyg
  • Truckar för hantering av gods mellan 3 och 33 ton
  • Containertruckar

För mer information kring TST UK., kontakta oss i Sverige eller
ring Englandskontoret på + 44 1482 718 111.