Thor Shippings erbjudande omfattar alla aspekter av transport på land och till sjöss. Våra affärsområden är spedition-, skeppsmäkleri-, stuveri- och rederiverksamhet. Vi bedriver vår verksamhet med huvudkontor i Västerås samt dotterbolag i Södertälje och Hull, England. Moderbolaget och huvudägaren sitter i Amsterdam, Holland. Thor Shipping finns representerade med egna kontor i Holland, Belgien, Sydafrika, England och Sverige.

Vi på Thor Shipping Sverige har hjälpt företag att nå säkert fram med sin dyrbara last sedan starten 1994, last som kräver stort engagemang och djupa kunskaper — inte bara om logistik utan även om produkterna i sig. Bolaget grundades av Jerker Ahlsén och hette fram till 2011 JA Shipping AB.
Vi har våra rötter kring kajkanterna i Mälardalen. Här hittade vi tidigt en utmaning i att möta de många lokala industriföretagens behov av trygg godshantering — ofta internationella aktörer med hela världen som marknad.

Vi har alltid haft sjöfarten som vår starkaste del i transportkedjan, då vårt geografiska läge har gett oss tydligast konkurrensfördelar i just det segmentet. Detta förstärktes ytterligare under 2014 i och med grundandet av de helägda dotterbolagen S.U.N. Line Shipping AB samt Thor Shipping & Transport UK Ltd.

SUN Line är ett short-sea rederi som opererar 3 fartyg i linjetrafik, med kombinationer av containerlast och bulk, mellan Sverige - Belgien - Holland - England. Thor Shipping UK är ett stuveri- och speditionsbolag beläget i Hull i nordöstra England.

Vi är idag totalt 46 anställda i Thor Shipping AB med dotterbolag.

 

Kontaktinformation

 • Växelnummer
  010-129 30 50
 • Sun Line
  010-129 30 55
 • Spedition
  010-129 30 60
 • Södertälje
  010-129 30 85
 • Klarering
  010-129 30 90
 • Ekonomi/VD
  010-129 30 52
 • TST UK
  + 44 1482 718111