Thor Shipping förvärvar Askala Shipping

Thor Shipping & Transport förvärvar Askala Shipping