Våra fartygsagenter har ett brett kunnande, hög kompetens och god lokalkännedom med ett stort kontaktnät vilket är avgörande faktorer för våra kunder. Personalen har lång erfarenhet och ger högklassig agentservice i Västerås, Köping och Södertälje.

Utöver kontakter med hamn, stuveri och myndigheter erbjuder vi service för besättningsbyten, dokumentation och rådgivning. Fartygsagenten ser till att fartyget får en så bra expediering (despatch) som möjligt samt tillförlitlig kostnadsbild, inkluderande täckande ansvarsförsäkring samt en effektiv organisation.

Vi är idag även linjeagent för reguljär linjetrafik i Södertälje samt Västerås.
Ert anlöp är vår utmaning. 

Kontaktinformation

 • Växelnummer
  010-129 30 50
 • Sun Line
  010-129 30 55
 • Spedition
  010-129 30 60
 • Södertälje
  010-129 30 85
 • Klarering
  010-129 30 90
 • Ekonomi/VD
  010-129 30 52
 • TST UK
  + 44 1482 718111